Czy ozonowanie domów jest bezpieczne?


Postawienie takiego pytania jest bardzo ważne, ponieważ zawsze trzeba pamiętać, że ozon jest silna trucizną, zabójczą dla organizmów żywych, w tym także dla człowieka. Równocześnie należy pamiętać także o tym, że każda trucizna działa inaczej w zależności od stężenia. Nawet woda jest dla nas silnie trująca, jeśli jej jest za dużo. Przypadki zgonów w wyniku wypicia za dużej ilości wody wcale nie są rzadkie i bynajmniej nie chodzi o utonięcie. Podobnie jest z ozonem. 

Jego niewielka ilość jest wokół nas cały czas i tego nie zauważamy. Ozon ma działanie toksyczne już jednak w stosunkowo niewielkich ilościach, a wykonywanie ozonowania w domach powoduje powiększenie tego poziomu wyraźnie ponad granicę toksyczności, więc trzeba sprawę dobrze przemyśleć.

Bezpieczeństwo organizmów żywych
Dla człowieka proces ozonowania w normalnych warunkach na pewno nie będzie zabójczy, ale może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Dlatego absolutnie konieczne jest, by w czasie ozonowania domu opuścił on jego obszar. Ozonowanie trwa krótko, po czym trzeba trochę odczekać i następnie wywietrzyć budynek. To wszystko, więc nie będzie to kwestia dłuższej ucieczki z domu. Zniknąć z domu muszą również wszystkie zwierzęta domowe, dla których ozonowanie już byłoby zabójcze. Rośliny najczęściej muszą zostać, ale warto je czymś przykryć, by ozon nie docierał bezpośrednio do nich. Pamiętajmy, że ozon jest cięższy od powietrza i będzie opadał do ziemi.

Bezpieczeństwo sprzętów
Ozon to silny utleniacz, który rzeczom martwym nie szkodzi jakoś specjalnie. Mimo wszystko, warto jest zabezpieczyć co cenniejsze rzeczy w domu, na przykład obrazy i elektronikę. Nie powinno się im nic stać, ale jest to dmuchanie na zimne. Ozon może powodować oksydację niektórych metali, co dla elektroniki byłoby bardzo szkodliwe i potencjalnie powodowałoby rozerwanie styków. Dobrym sposobem jest owinięcie takich sprzętów folią malarską i zaklejenie ich, chociaż jeszcze raz warto powtórzyć, że jest to działanie o charakterze dmuchania na zimne. Typowe ozonowanie w warunkach domowych nie powoduje uszkodzenia żadnych sprzętów, jeśli jest prowadzone w sposób prawidłowy.

Więcej na ten temat na stronie http://www.koronaozon.pl/Pojezierze Iławskie i jego atrakcje
Pojezierze Iławskie znane jest z dużych, malowniczych jezior. Jednym z najbardziej znanych jest Jeziorak. Drugą atrakcją tego regionu są liczne ostoje ptaków. Trzecia atrakcja  to liczne ruiny zamków oraz dawnych warowni. Piękno tutejszego krajobrazu jest objęte ochroną. W tym...
Miejscowość Ząbki
Kolejne zjawiska dobrej prosperity miasta miały miejsce w pierwszej połowie XIX wieku. Miasto wchodziło wówczas w posiadanie hrabiowskiej rodziny Ronikerów. W okresie międzywojnia, zanotowano bardzo dynamiczny rozwój budownictwa murowanego na przykładzie cegielni. Można je znaleźć...
Meble do przewiezienia
Dziedziny życia, takie jak przemysł, ekonomia, usługi przewozowe oraz przemysł turystyczny uwidoczniają między sobą ogromne więzi na masową skalę. Takie elementy łączące są użytkowane po pierwsze przez jednostki. Tym samym nie powinniśmy się martwić, że nie czerpiemy z tego...